"ویلیام کارلوس ویلیامز" tag

تولستوی | ویلیام کارلوس ویلیامز

که هنر شر است (هنرِ
کهنه، شاید گفته باشد)
به …

پرتره پرولتاریا | ویلیام کارلوس ویلیامز

زنی جوان و درشت‌هیکل سربرهنه
با پیشبند

موها را به …

پنجاه و چهارم: شهید اول

به جای اجازه دادن به او

برای شهادت در دادگاه…

شعر دوم: چیزی برای گفتن

 

آلوهایی را که

در یخچال بودند

خورده ام

 …

ویلیام کارلوس ویلیامز | آزادی! برابری! برادری

 

برادر
اگرما ثروتمند بودیم
سینه را سپر می کردیم…

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.