خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: کارل سند برگ، فرشته وزیری نسب

بایگانی نویسنده و مترجم: کارل سند برگ، فرشته وزیری نسب

دریای جوان

دریای جوان شعری از کارل سندبرگ برگردان فرشته وزیری نسب دریا هیچ وقت قرار ندارد بی قرار به ساحل می کوبد چون قلبی جوان، شکارچی. دریا حرف می زند و فقط قلب های توفانی زبانش را می فهمند چهره مادری تندخوست به هنگام حرف زدن. دریا جوان است توفان پیری اش را پاک می کند و سنش را کم صدایش …

ادامه‌ی مطلب