خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: ژوآئو کابرال د ملو نتو

بایگانی نویسنده و مترجم: ژوآئو کابرال د ملو نتو

چاقویی همه تیغه | ژوآئو کابرال د ملو نتو

  درست مثل گلوله‌ای مدفون در تن که یک سوی مرد مرده را به زمین می‌فشارد. درست مثل گلوله‌ای از سنگین‌ترین سرب در ماهیچه‌ی مردی که یک‌طرفش را سنگین‌تر‌ می‌‌کند. چنان گلوله‌ای با خصال خویش گلوله‌ای که دلی زنده دارد دلی چنان ساعتی غرقه‌ی‌ اعماق تن ساعتی زنده و یاغی ساعتی با لبه‌ی تیز چاقویی و بدکیشی شمشیری آبی‌فام. درست …

ادامه‌ی مطلب