خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: چوکاش لوبین

بایگانی نویسنده و مترجم: چوکاش لوبین

در بند دل

شش ساله بودم

که عاشق زنی شدم

که بیست و سه سال از من بزرگ تر بود

همگان او را مادرم می انگاشتند

 

پنجاه و سه ساله بودم

که عاشق زنی شدم

که بیست و سه سال از من کوچک تر بود

همگان مرا پدرش می پنداشتند

 

من در بند دل بودم وُ

دیگران اسیر خیالات باطل.

ادامه‌ی مطلب