خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: شهلا اسماعیل زاده

بایگانی نویسنده و مترجم: شهلا اسماعیل زاده

قصیده برای یک زندگی دیگر | آنگی کراگ

زندگی دیگری می‌خواهم در خیابانهای دیگری می‌خواهم راه بروم شهرها با آسانسورهای دیگری می‌خواهم و در طبقه‌ی دیگری می‌خواهم بیرون بروم سوپر مارکت‌های دیگری می‌خواهم غذاهای دیگری از گوسفندان دیگری می‌خواهم دندان‌های دیگری می‌خواهم پیراهنی بپوشم و دمپایی زرد کمرنگی می‌خواهم از راه‌های دیگری عبورکنم کوه‌های دیگری را از پنجره‌ام ببینم زندگی دیگری می‌خواهم فضای دیگری می‌خواهم که مجبور به …

ادامه‌ی مطلب

ما | روتخر کوپلاند

ما بخشی از زمین هستیم و زمین بخشی از ماست گل خواهرمان، اسب برادرمان آسمان نفس‌مان ، آب خون‌مان انسان هستیم یا چیزی بیش از این، این مکان محل آمد و شد ماست همان‌طور که مادر این کار را می‌کند جسم را به ما می‌دهد و بر دامانش آن را پس می‌گیرد. ‌

ادامه‌ی مطلب