خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: شارل کرُس، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: شارل کرُس، سارا سمیعی

هیِروگلیف

  اتاقم سه پنجره دارد عشق،‌ دریا و مرگ خونِ زنده، سبزِ آرام و بنفش آه ای زن ! ای گنجینه‌ی لطیف و متراکم پنجره‌های سرد، بوی عنبر دریا، مرگ، عشق و هیچ چیز را حس نکردن، جز آن ‌چه دوست می‌دارم زن! ای روشن‌تر از روز در این شبِ زرینِ سپتامبر مرگ، عشق، دریا غرق کن مرا در فراموشیِ …

ادامه‌ی مطلب