خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: سارا کیرش، فرشته وزیری نسب

بایگانی نویسنده و مترجم: سارا کیرش، فرشته وزیری نسب

در کنار بنفشه های سفید

در کنار بنفشه های سفید زیر درخت بید در پارکی که اول بار به من درخواست داد می ایستم پیر ژولیده ی برگ ریخته می گوید: دیدی گفتم  نمی آید می گویم: حتما پایش شکسته تیغ ماهی در گلویش مانده خیابانی ناگهان جایش عوض شده از دست زنش نتوانسته در برود خیلی چیز ها مانع ما آدم ها می شود …

ادامه‌ی مطلب