خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: رائول دوفی، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: رائول دوفی، سارا سمیعی

مردی که می‌خوانَد

  گردن افراشته در عمقِ تصویر نیمرخ چپِ او به سوی من با چانه‌ای استوار و تمرکزی عمیق آماده است تا قرن را عوض کند آنجا زیر چشمانِ من، در سکوت   همیشه اندیشیده‌ام که کتاب است که از قرن‌ها میگذرد تا به ما رسد با دیدنِ این مرد اما دانستم که  عاملِ این انتقال، خواننده است   به این …

ادامه‌ی مطلب