خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: جان گُلد فلچر، آزاده کامیار

بایگانی نویسنده و مترجم: جان گُلد فلچر، آزاده کامیار

در شهر شب | جان گُلد فلچر

(به خاطره ادگار آلن پو)   شهر شب، بپوشان مرا در چیناچین سایه‌ات   شهر شفق، شهر پیش‌‌ آمده تا غرب، شهری که ستون‌هایش استوارست بر طلوع، شهر چهارگوشه، ترساننده‌ی مردمان ایستاده در برابر نور: شهر شفق بپوشان مرا در چیناچین سایه‌ات.   شهر نیمه شب، شهری که ماه تمام جاری است بر فرازش، شهری که گربه‌هایش در پی شکارند …

ادامه‌ی مطلب