خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: تریستان تزارا، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: تریستان تزارا، سارا سمیعی

نوشتنِ شعری دادائیستی

  برای نوشتنِ یک شعرِ دادائیستی روزنامه ای بردارید و چند پرنده * از روزنامه مقاله‌ای را انتخاب کنید که بلندی‌اش به اندازه‌ی شعری باشد که می‌خواهید بنویسید مقاله را با قیچی جدا کنید سپس با دقت هر واژه از مقاله را ببرید و در کیفی بریزید کیف را به آرامی تکان دهید برش ها را یکی پس از دیگری …

ادامه‌ی مطلب