خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: باهار افسری . لوئیز جنکینز

بایگانی نویسنده و مترجم: باهار افسری . لوئیز جنکینز

رستوران | لوئیز جکینز

وقت خداحافظی ست ، بشقاب هایمان خالی ست به جز از دستمال های چربمان. رفقا ، شما، سمت چپ من بودید درحالِ طاس شدن و در اوجِ میانسالی ، مردانی با زلفِ دمِ اسبی.  و تو ، تویِ چپی ، آنجا سمتِ راستِ من ،  شبیه هم بودیم اما حرفی برای گفتن نداشتیم ، خیره  ، به دست به دست …

ادامه‌ی مطلب