خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: ای ای کامینگز، فرشته وزیری نسب

بایگانی نویسنده و مترجم: ای ای کامینگز، فرشته وزیری نسب

شعری از ای ای کامینگز

تنم را دوست می دارم وقتی با تن توست. چرا که چیزی نو می شود. با ماهیچه های بهتروعصب های بیشتر. تنت را دوست دارم، آنچه که می کند دوست دارم، چگونه اش را دوست دارم. حس کردن مهره ها و استخوان هایت را دوست دارم، و لرزش این نرمی سفت را و آنچه که می خواهم دوباره و دوباره …

ادامه‌ی مطلب