خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: ایمی لاول، آزاده کامیار

بایگانی نویسنده و مترجم: ایمی لاول، آزاده کامیار

ایمی لاوِل: خرافه

تصویر یک روح را بر بادبادکم نقاشی کردم و آن را بر درختی بستم. بعد می روم و بازش می کنم می گذارم پرواز کند مردم از دیدنش هراسان می‌شوند و چهره پنهان می‌کنند به خیال‌شان هیبت خدا در میان ابرها شناور است.

ادامه‌ی مطلب