خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: اُسکار میلوش، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: اُسکار میلوش، سارا سمیعی

باد

من بادِ سرخوشم، شبحِ تیزرو با صورتِ شن و تنپوش آفتاب گهگاه ملول در قلمرو دوردستِ خویش با سرانگشتانِ خود، نوازش می‌کنم اقیانوسِ ترشروی خزیده به خواب را بیدار می‌شود با کِش و قوس، پیرمرد و لعنت می‌کند خموش، با تمسخری ابدی این رهگذر بی‌خیال را که سوتِ خنده‌اش در چشم‌ِ تار از اشک‌های نمکِ او فرو رَوَد از تعجیلِ …

ادامه‌ی مطلب