خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: امیرحسین افراسیابی

بایگانی نویسنده و مترجم: امیرحسین افراسیابی

بیست و هشتم: دومین ظهور

دور زنان و دورزنان در مارپیچی که هردم گسترده‌تر می‌شود قوش شکاری قادر به شنیدن قوش‌بان نیست؛ چیزها از هم می‌گسلند؛ کانون دوام نمی‌آورد؛ آشوب محض بر جهان رها شده، موج تاریک از خون رها شده، و هرجا آئین معصومیت خاموش شده است؛ بهترین‌ها بی بهره از هر اعتقاد و بدترین‌ها از شور شهوانی انباشته اند. به یقین مکاشفه ای …

ادامه‌ی مطلب