خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: اسماعیل جان

بایگانی نویسنده و مترجم: اسماعیل جان

امشب، خواهم مرد

مست و نا آرام ام بعدا حرف بزنیم مسکنی خورده و همین امشب خواهم مُرد درگیرم.. کاری با من نداشته باش گروهی منفی در خونم جاری ست که هرگز بند نخواهد آمد رگ هایم را از سه سمت خواهم بست رگ هایم سگ های گرسنهِ استانبول را سیر خواهند کرد مست و نا آرام ام بعدا حرف بزنیم مسکنی خورده …

ادامه‌ی مطلب