خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: استفان مالارمه، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: استفان مالارمه، سارا سمیعی

اگر بخواهی

  اگر بخواهی یکدیگر را دوست خواهیم داشت با لب هایت در سکوت و این گل سرخ، سکوت را نخواهد شکست مگر برای سکوتی ژرف تر   این درخششِ لبخند، ناگاه بی درنگ به آواز در نخواهد آمد هرگز اگر بخواهی یکدیگر را دوست خواهیم داشت با لب های تو در سکوت   خاموش، خاموش در میانه ی این چرخش …

ادامه‌ی مطلب