خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: استر گرَنِک، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: استر گرَنِک، سارا سمیعی

غیاب‌ها | استر گرنک

کاملن نزدیک به مخاطب با این‌حال دور و بی‌حواس مثلِ حسِ رهایی در سفر من اینجایم، حاضر و غایب سر تکان می‌دهم گاه به گاه کاملن نزدیک به مخاطب با این‌حال دور و بی‌حواس چند بار خیانت کرده‌ام؟ به او که روبروی من است وقتی وانمود می‌کردم چشم و گوشم در اختیارِ اوست

ادامه‌ی مطلب