"کون پروفر" tag

مترجم | کِوِن پروفر

 

«شعر در ترجمه
به جسد مرده‌ی بیگانه‌ای می‌ماند
که …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.