"هانس مگنوس انتسنزبرگر" tag

رویا

در حال فرارم، کفش هایم را گم کرده ام

پشت …

ناپدید شدگان

برای نلی زاکس

زمین نبود که آنها را بلعید، هوا …

پرسایه

اینجا هنوز جایی می بینم
یک جای خالی
اینجا در …

مشت باد

 

پاره ای از واژه ها
سبکبالند
چونان دانه های …

آوازحزین طبقه‌ی متوسط

نمی توان شکایتی داشت
کاری داریم
لقمه نانی
سیریم.
علف …

حقوق خاص

 

ممنوع است که اشخاص را آتش زد
ممنوع است …

آن دیگری

آن دیگری می خندد
غصه‌هایش را دارد
چهره مرا با …

ناپدید شدگان

برای نلی زاکس

 

زمین نبود که آنها را بلعید، …

معنا شناسی

هنوز سنگ را سنگ ننامیده‌ام
که سنگ دومی پشتش پدیدار …

هنگ کنگ ۱۹۹۷

بناهای این شهر را دیده اید؟
بندبازانی بیسواد
بر داربست …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.