"هانری میشو" tag

هزارتو | هانری میشو

هزارتو، زندگی، هزارتو، مرگ
هزارتوی بی پایان، به استاد «هُو» …

به کجا سر بگذاری؟ | هانری میشو

آسمان
آسمان، چراکه زمینی در میان نیست
بی بال، بی …

من پارو می‌زنم | هانری میشو

من لعنت فرستادم بر چهره‌ات، بر دل‌ات، بر زندگی‌ت
بر …

در گذر از برّ و بحر | هانری میشو

مؤثر همچون مقاربت با باکره‌ای جوان
مؤثر
همچون غیبت چاه …

لازار! خوابیده‌ای؟ | هانری میشو

جنگِ اعصاب
جنگِ زمین
درجه
مسابقه
ویرانی‌ها
آهن
نوکرها
مدال‌ها…

برای رفتن | هانری میشو

من با تو حرف می‌زنم، بی‌آنکه با تو حرف بزنم…

صدایی مهیب | هانری میشو

صدایی مهیب
که می‌نوشد
که می‌نوشد
صداهایی مهیب که می‌نوشند…

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.