"مورادلی" tag

مورا دلی | شهود

من مردی هستم که استرالیا را کشف کرد
در نیمروزِ …

مورا دلی | چیز هایی که هر زنی همیشه با خودش دارد

مادرم به من یک دعای سنت ترزا بخشید
یک بلیت …

مورا دلی |آینه

در خانه مادرم
یک آینه ی خودی هست
تنها شیشه …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.