"دانه زاییج" tag

پنجره های گوتیک

۱

با من سخن نگو.

خاموش نگه دار زبان دو …

این و آن

آن دو با هم راه می روند.

دست در دست …

جلاد

در کدام حفره کدام غار در کدام گنجه کدام اتاق…

ندای قهوه ای

پاهای سپید روز با گام هایی خاموش می آیند.

می …

توده خاکستر

دیر زمانی آتش در دهانت حمل کردی.

دیر زمانی همانجا …

نا گفتنی، نا نوشتنی

نا گفتنی، نا نوشتنی

در بستر راز جهان

پیرامون چشمانش،…

کی روشن می کنه راهت رو ؟

کی روشن می کنه راهت رو

تو طول شب؟

وقتی …

افعی ها

در ساحلی متروک،

در جایی که باد و شن

سخن …

قطره ای بودن

قطره ای بودن بر سینه هایت،

قطره براق شفافی بودن…

کلمات درون باران

باران، مرا از خودم در امان بدار.

بگذار کژ و …

خون بها

بهای همه چیز را می پردازی.

بهای همه چیز را …

عقرب ها

تارکان دنیا

نور آزارشان می دهد

خوراکشان خاک اره های …

خرمن بی حاصل

مادر گفت از جمجمه اش شناختمش

با دندان های سپید …

زمان تو

زمانش می رسد وقتی که دیگر زمانی نیست.

گام ها …

شعر می سوزد

آتش شعرها را می خواند.

آتش نشان گذاری ها را مشخص …

شیر

از شکاف ها نور می بارد

همه چیز در نسیم …

خاموشی ها

وقتی برهنه به آب می زنی

در شیشه دمیده دریای …

همه پرندگان

ما همه پرندگان را خواهیم کشت.

همه. کلاغ ها در …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.