"جک گیلبرت" tag

باران | جک گیلبرت

ناگهان این شکست.
این باران.
آبی‌ها که خاکستری شده‌اند
و …

در آمبریا | جک گیلبرت

روزی نشسته بودم بیرون کافه،

غروب آمبریا را تماشا می‌کردم …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.