یک نامه

اثری از‫:‬

با سلام و احترام و سپاس بسیار سه‏ جلد کتابى که‏ محبت‏ فرموده‏اید رسید. با این‏که از خواندن‏شان به‏ تمام معنى کلمه ‏افسرده ‏و بى‏زار و بیمار شدم از آن رو که‏ مجالى‏ پیش‏ آورد تا ازآن‏چه پى‏آمد روانى روزگارى‏ست که‏ کابوس‏وار براین مردم مى‏گذرد خبر دست ‏اولى بگیرم عمیقا ممنون‏تان‏ام. چون فکر که ‏کردم تنها به‏ این نتیجه رسیدم که‏ انگیزه شما درفرستادن آن‏ها براى من چیزى جز این نبوده. به‏ نظر من هرسه‏ مجموعه حاصل فعالیت‏ سه‏ ذهن به ‏شدت ‏بیمارو خسته است. آقاى(…) خواننده‏ئى‌ست‏ گرفتارگورستان. یعنى ‏اسیر ماتم‏کده‏ئى که ‏هرکوى وبرزن‏اش نام مرده ‏لت‏ و پار شده ‏بى‏نام ونشانى را تداعى‏ مى‏کند. وبناچار مطرب‏ گورخانه ‏شده شعر را که‏ هنر سنتى ‏ماست به‏ خدمت‏ نوحه‏گرى براین گور و برآن‏گور -که‏ خود سنت‏ مذهبى توده ما عقب‏مانده‏گان‏ از تاریخ و زندگى است- در آورده‏ که ‏البته ‏شاید با نوعى خوش‏بینى بیمارگونه‏ بتوان‏ گفت‏ که ‏درهرحال دارد به ‏نحوى «زمانه‏اش‏ را براى ‏آینده‏گان گزارش‏ مى‏کند»! اما کارآن دو آقاى دیگر ازاین قضاوت‏ بیمارگونه ‏گذشته ‏یک‏باره به‏ صحراى جنون سرگذاشته‏اند. دوست‏ گران‏مایه! شنیده‏ام سازمان‏هاى نشرکتاب آثار نوقلمان را بدین ‏شرط چاپ یا فقط پخش‏ مى‏کنند که‏ در این شرایط گرانى فوق‏العاده وسائل موردنیاز چاپ ‏و کم‏بود مشترى کتاب هزینه‏هاى آن راخود متقبل شوند. من نمى‏دانم این شنیده حامل چه ‏مقدار ازواقعیت‏ است‏ و بخصوص نمى‏دانم آیا سازمان نشر(…) این سه‏ کتاب‏ را به‏ سرمایه خود چاپ کرده ‏یابه ‏هزینه ‏نویسنده‏گان‏شان، ولى در هرحال حقیقت‏ بسیار تلخ این ‏است که ‏باچاپ ‏و نشر این به ‏اصطلاح «آثار»، وظیفه پرحرمت چاپ ‏ونشر به ‏شدت مورد بى‏حرمتى قرار گرفته ‏است.

ارادت‏مند صمیمى شما

ا. شاملو

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.