درجستجوی شاعر معترض عرب “احمدمطر”

اثری از‫:‬ ,

احمدمطر شاعر بزرگ عرب و اهل عراق است . ” مطر ” را بنیانگزار شعر اعتراضی عرب می دانند ، کسی که مدح و شرح مدح و ستایش را به اعتراض و انتقاد تبدیل کرد و بی پرده و گزنده بر استبداد و استعمار و استحمار می تازد. او همواره خطاب شعرهای خویش را جامعه بهت زده و عقب مانده ای قرار می داد که اجازه می دادند حاکمان نالایق بر آنهاحکومت کنند و مردم را استحماق کنند. “احمدمطر ” در سال ۱۹۸۶ به لندن مهاجرت کرد و در همان جا دامنه ی انتقادهای خود را تیز تر کرد تا جاییکه گاهی از مدل های مذهبی نیز برای انتقاد بهره می گرفت . شعر”مطر فاقد المان های رایج شعر عرب می باشد و کاملا بدیع و در عین حال فصیح و با استعانت از ظرفیت بالای زبانی و زبان رایج می باشد . “مطر ” خودجایی می گوید من شعر را زبانی می دانم برای سرودن زبان . این جمله او کاملا روحیه مدرن وآگاه حاکم بر ذهنیت این شاعر رانشان می دهد.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.