سکوت آینده‌ی ماست!

اثری از‫:‬ ,

سکوتِ پرند‌ه‌های کوچ
غریو و غوغاست
سکوتِ دریای خشک
اوجِ موج‌هاست

سکوت
پیش چشم خاموشِ من
شعله‌یی نامیراست 
برای رقاصانِ گوش من
ضرباهنگ فرداست

سکوت
در دود و در مه
هوشیواری‌ست
در ویرانه و ویرانی
در خروسخوانِ جنگ
شمیم آشنایی‌ست

سکوت
هرچه که بود
میانِ من و دایه‌ام بود
کنار تابوت او اما
دیگر آن نیست که بود

سکوت
بازتاب خطابه‌ها و وعده‌هاست
ریشه‌ی تمام واژه‌هاست

با این همه اما
سکوت چیست؟
سکوت خاموشی‌ست
میراثِ فریادهاست
سکوت آینده‌ی ماست!
‌‌

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.