پیغام

اثری از‫:‬ ,

درى که یکى گشوده
درى که یکى بسته
صندلى‏‌یى که یکى بر آن نشسته
گربه‏‌یى که نوازش شده
میوه‏‌یى که یکى به دندان فشرده
نامه‌‏یى که یکى خوانده
صندلى‌‏یى که یکى به کنار افکنده
درى که یکى گشوده
جاده‏‌ئى که یکى بر آن مى‏‌دود
جنگلى که یکى از آن می‌گذرد
رودى که یکى خود را در آن می‌افکند
بیمارستانى که یکى در آن مُرده است.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.