ترانه، براى کودکان ِزمستان

اثری از‫:‬ ,

در شب زمستانى
شتابان مى‌‏گذرد مرد سپید ِ سطبر بالایى
مرد سپید ِ سطبر بالایى

آدمکى برفى است
با چپق چوبین ِ کوچکى
آدمکى برفى است
که سرما سر در پى‌‏اش نهاده

به دهکده‏‌یى مى‏‌رسد
به دهکده‏‌یى
و به مشاهده‏‌ى روشنایى
اطمینان حاصل مى‏‌کند

به خانه‌‏ى کوچکى درمى‌‏آید
بى‌‏ آن‌که حلقه به در زند
به خانه‌‏ى کوچکى
بى‏‌ حلقه به در کوفتن

تا گرم شود
تا گرم شود،
بر آتش‌دان تفته مى‌‏نشیند
و بناگاه ناپدید مى‌‏شود

و از او هیچ به جا نمى‌‏ماند
جز چپقش میان ِ مشتى آب
بجز چپقى چوبین و
کهنه کلاهى نمدین.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.