آواز شبانه

اثری از‫:‬ ,

بر سینه‌ات دو ستاره
بر چشمان‌ات دو بوسه
در شب
زیر آسمانِ بی‌خیال

بر چشمان‌ات دو ستاره
بر سینه‌ات دو بوسه
در شب
زیر آسمانِ بی‌دهان

بوسه‌هامان
و ستاره‌هامان را باید
خود به هم ببخشیم
زیر آسمانِ بی‌قرار

یا شاید در خانه‌ئی
که پابرجاست
در سرزمینی
که باید ایستادگی کنیم

با این همه
در بی‌هوایی این ایستادگی
سینه و چشم از برای ما
آسمان و ستاره و بوسه.


Bill Brandt Photography

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.