چشم انداز با رودخانه خود را بر من می‌گسترانند

اثری از‫:‬ ,

چشم انداز با رودخانه خود را بر من می‌گسترانند،
رودخانه دشتها را به جایی می‌برد که
چشم هایم باید خود را آنجا رها کنند

بدون تغییر زیر پاهایم باز می‌گردنند

تفاوتی میان رفتن و بازگشتن نیست

اینجا چیزی کم نشده ،چیزی اضافه نشده
اینجا هیچ اتفاقی نیافتاده است
همه ی این سالها که اینجا نشسته بودم ، دیدم
چگونه آشنای نادیده به ناآشنایی تبدیل شد،
و از آن باز گشت.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.