خودکشی خیالی

اثری از‫:‬ ,

کلیدی را در قفل در می چرخانند ، سپس بیرون می کشند

نامه های قدیمی و پنهان خود را آرام می خوانند

و برای آخرین بار به آن چه که در سر دارند ، می اندیشند.


می گویند: زندگیشان تراژدی بیش نبوده

خدا ! لبخند های هراسناک مردم

اشک ها ، دلواپسی ، دلتنگی آسمانها

خلوت یک منظره.


کنار پنجره می ایستند

و خیره می نگرند به درختان ، کودکان ، تمام طبیعت

به اشتیاق و نیروی مرمرکاران

و خورشیدی که تا ابد غروب خواهد کرد.


«همه چیز تمام شده»
یادداشتی کوتاه ، ژرف و ساده
حاکی از بی میلی و بخشش
به هر کسی که بخواهد آن را بخواند و گریه سر دهد.


به آینه می نگرند،به فرصتی که مانده

شاید حماقت و خطایی بیش نباشد

زیر لب می گویند: « همه چیز تمام شده »

حسی بی انکار

گرچه آن را به وقتی دیگر وا می نهند.
 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.