خاطرات من | گونار اکلوف

اثری از‫:‬ ,

 

به ضمیرم می‌خوانم‌ات
از گور فرا می‌خوانم‌ات!
یک‌روز زدودی از من
خاطراتم را از خویش
تمام خاطراتم را از خویش،
پس روزی من نیز از تو خواهم زدود
خاطرات تو را، خاطرات‌ تو از من را
تا چیزی میان‌مان حائل نشود.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.