کاری‌‌ترین زخم‌ | گونار اکلوف

اثری از‫:‬ ,

 

گلوله‌ای قالب ریخته‌ام برایت
تا به تو در قلب‌ام شلیک‌ کنم
گلوله‌ای سنگی
که مجرمان استخراجش‌ کرده‌اند
گلوله‌ای سربی غوطه‌داده در خون
گلوله‌ای آهنین، غوطه‌داده در عسل
تراش‌خورده‌ قطعه‌ای از سنگ معدنی
با لبه‌های مضرس
تا کاری‌‌ترین زخم‌ها را بسازد و
وادارت کند تا لمس کنی
از عشق مردن، چگونه است.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.