موهان رانا | آزیتا قهرمان

اثری از‫:‬

 

راه

نخست جنگل درون من خشکید

رودخانه چرخید به سوی سنگ

آسمان برهنه شد

و بیابان ها گستردند

هر قطره ای گم  مانند لکه ای به روی کاغذ

همه شکل ها به ابتدای خود برگشتند

آنجا ا من از روی پلی از شن گذشتم

پیش از گذاشتن  آن  بین کلمه ها

رویشی سبز زیر پایم محو گردید

خاطره ای  به محض لمس به  ماسه بدل شد

و رد گام ها یم ناپدید

هوای سوزان چرخید دیوانه وار

نفس   در سینه ام بریده

روزهای رفته دربند تارو پودعنکبوت  گرفتار

درآیینه های فضایی بیرون از دنیای درون ما

امید ها یمان  با تاج های شکسته خوابیدند

راهی بدوز

راهی به دور روزهای ازهم شکافته

شاید دری گشوده گردد

در برابر قرنی که راهش را گم کرده است

در بیراه زمانه ای تاریک .

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.