جنگ طولانی

اثری از‫:‬ ,

با کم اشتیاقی

جنگ طولانی

می کند پرتاب

خار مشتعلش را

به سمت تمام آدم ها،

در بند یک غصه، ما یک زخم مشترک داریم

و به یک زبان از درد فریاد می کشیم.

ما از یاد برده ایم چه کسی خانه را به آتش کشید،

شرارت ساده اش اولین خون را ریخت،

زیر یک سقف توفنده دراز می کشیم

تقصیر دیگر به درک نمی آید

اما بازوان پیچیده امان در برمی گیرند

کویری که زمانی شهرهایمان بر آن استوار بود

تبار همشکل مرگ در هر چهره

عاقبت نشان دارد از برادریمان.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.