تنهایی ۱ | کریستینا لوگن

اثری از‫:‬ , , , , ,

زمزمه های عجیب و دستهای عجیب

در تنهایی زندگی میکنند

گیاهان عجیب تنهایی را

لحظه ای زینت می بخشند و می میرند

وقتی که برنامه های تلویزیون تمام میشود

مرگ شیوه ای غریب دارد

که ناگهان چون خواستگاری نجات دهنده

نشسته برکاناپه ای ساختِ ایکیا ۱ ظاهر می شود

وقتی که همه ی مغازه های کشیک شب تعطیلند

و فرزندت در دهی در چهار مایلی مونکاربو ۲

در کنار مادرخوانده ای متعادل

زندگی ِ بهتری دارد

که به من گفته است

کاسه ی صبر مرگ دیگر

بسر آمده

که مرگ

در عرض هر خیابانی که از آن گذر کرده ا م

مقابل ِ هر آتشی که افروخته ام

بیش از حد انتظار کشیده است

بر هر پلی که با احتیاط قدمهام را بر آن پیش بردم

در کنارهر سوسیس فالو۳ یی که آنرا تکّه کرده ام

مرگ ایستاده است

و رو به لبه ی تیز این کارد گران قیمت

معنادار

سر تکان میدهد

 

———————————————————————————————————————

Ikea.۱ شرکت معروف مبلمان فروشی است.

۲.Månkarbo نام دهی در سوئد است.

۳. Falu یک نوع سوسیس قطور است.

 

 

 

 

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.