برنامه‌های سایت، ۱

اثری از‫:‬

در ایامی زندگی می‌کنیم که اگر تعلل کنیم، خانه بر سرمان فرو خواهد ریخت. در این زمانه‌ی فاجعه، هر عملی را پیشاپیش باید با «انتقاد از خود» شروع کرد. باید نقشِ «خود» را در توسعه‌ی فجایع بازشناخت، فجایعی که هوا و خاکِ ما را مسموم می‌کنند و در خود می‌بلعند. امسال، واردِ دهمین سالِ انتشار آنتولوژی «خانه‌ی شاعران جهان» شده‌ایم و در این آشفته‌بازارِ نشر و ترجمه و سانسور در ایران، برآنیم که نخست خود را بپالاییم. پس از آن نوبتِ «انتخاب و موضع‌گرفتن» است. آن‌که در این زمانه، «موضعی» اتخاذ نمی‌کند و بر طبلِ بازیِ مضحکِ «بی‌طرفی» می‌کوبد، خود بخشی از حکایتِ «سقوط» است. بر همین اساس، به همان میثاق‌های نخستینِ‌مان برمی‌گردیم.

این «خانه»، بدون هیچ ادعایی، از آغاز برآن بود که در عصری که شعر معاصر فارسی، از لمسِ افق‌های دیگر محروم شده است، کمرِ همت ببندد به لمسِ افق‌های دیگر. هرگز به دنبالِ مترجمان اسم و رسم‌دار نبوده‌ایم و مسئله‌مان گسترشِ پدیده‌ی ترجمه‌ی شعر بود و ایجادِ دغدغه و تشنگی و کنجکاوی در مخاطبِ فارسی‌زبان. برای همین، درهای این خانه به روی همه‌ی مترجمان گشاده بود و هنوز هم هست. سایت بدون هیچ کمک مالی، با همراهی نیروی فنی «سایت رسمی احمد شاملو» تا به حال روی پای خودش ایستاده است.

اگر در ده سال گذشته توانستیم، ابعادی از شعرِ جهان را به فارسی‌زبان بشناسانیم که پیش‌تر نادیده مانده بودند، در ده سالِ آینده می‌خواهیم با دقت و وسواس بیشتری حرکت کنیم. برای همین، امسال، ویرایشِ کلی مطالب سایت، تغییر سیستم فنی و نمایشی آن، تدوینِ گروه سالیانه‌ی سردبیری سایت و نیز اتخاذ موضع در بلبشوی ترجمه‌ی شعر در ایران، بخشی از برنامه‌ی ماست.

یکی از مسائلی که شدیدن نگران‌مان می‌دارد، توسعه‌ی معضلی‌ست به اسم «بازنویسی». پدیده‌ی بازنویسی با این پیش‌فرض خود را تعریف می‌کند که مترجمِ اصلی، زبانِ مقصد را به خوبی نمی‌شناسد و به تنهایی قادر نیست اجرای درستی از شعر به دست دهد، برای همین، متن ترجمه را در اختیار یک «بازنویس» می‌گذارد که در اکثر موارد با زبانِ مبدا یا در مواردی با هیچ زبانی جز فارسی آشنا نیست.
«بازنویسی» اگر به دستِ شاعری صورت بگیرد که خود صدایی ویژه در ادبیات و زبان یک کشور است، می‌تواند منشا خلاقیت‌هایی عظیم برای یک زبان باشد. آنتونیو گاموندا، این کار را با عبارتِ «تاباندن نوری بر نوری دیگر» توصیف می‌کند. منتها، شاعران بزرگ، چنین‌ کاری رابا وسواسی شگرف انجام می‌دهند. مدعایشان این است که در این مسیر، بعدِ دیگری به ابعاد نخستینِ شعر اضافه می‌کنند. در ایران متاسفانه، قصه جز این است.

از اولین پالایش‌های «خانه‌ی شاعران جهان» حذفِ مترجمانی‌ست که «بازنویس»اند. آثار یکی از افرادی که در آغازِ کار با ما بود، «و. ع. ر.» را دقیقن به همین دلیل از مجموعه حذف کرده‌ایم، و متاسفانه این انتقاد را بر خود می‌پذیریم که از آغاز «بازنویس»ای را در زمره‌ی مترجمان پذیرفته بودیم و بی هیچ شناختی از میزانِ زبان‌دانی‌اش، به او اعتمادِ بی‌دلیل کرده‌ایم. در قدمِ بعدی، دنبالِ آن‌ایم که فهرستی از شاعران منتشر شده فراهم کنیم، برای همین اکثر مترجمانِ سایت نامه‌ای دریافت خواهند کرد تا بیوگرافی مختصری از شاعران را در اختیارِ ما قرار دهند و چنان‌چه با «شاعری جعلی» در فهرست برخورده باشیم، با صراحت، مترجم مربوط را از مجموعه‌ی خانه حذف خواهیم کرد. پیشتر به این برخورده‌ایم که مترجمی، شعرهای خود را به اسمِ شاعری دیگر از زبانی غیرفارسی منتشر کرده بود، آثاری از این دست از مجموعه حذف می‌شدند، منتها ممکن است هنوز نام‌هایی در کلیتِ مجموعه باشند که از اصالتِ آن‌ها بی‌اطلاعیم. سیاهه‌ی شاعرانی که در این سایت منتشر شده‌اند، بی‌تردید، نیاز به تدقیق و مطالعه‌ی بیشتر دارد. این تدقیق و بازبینی، منوط به ایجاد فهرست‌هایی است تخصصی از شاعران: زندگی‌نامه، سالِ تولد و موطن و زبانِ هر شاعر، جریان‌های ادبی مرتبط و قس علی هذا.

دیگرِ تغییراتِ سایت را به مرور به اطلاع شما خواهیم رساند.

با درود، 

محسن عمادی
خانه‌ی شاعران جهان

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.