چقدر من عاشق تو هستم | آتیلا ژوزف

اثری از‫:‬

چقدر من عاشق تو هستم

تویی که خالق سخن هستی

موجاموج طنین تنهایی راهی گشود

از اعماق حفره های قلب

تا پهنای بیکران ِهستی

آن که در سکوت پاره ای ازمن است

مانند آبشاری که می گریزد از میان خروش وغوغا

هنگامی که من فراز قله های زندگی خویش

نزدیک دوردست

شیون سر می دهم و انعکاس هیاهو

سوی زمین و آسمان کمانه می کند

چون من عاشق تو هستم

تو نامادری عزیزِدلبندم

 

عاشق توهستم

مانند کودکی که مادرش را دوست دارد

مثل سکوتی که عاشق خزیدن به عمق گودی هاست

عاشق تو هستم

مانند اتاق هایی که عاشق روشنایی

مثل روح که عاشق آتش

مثل تن  که عاشق آسودن

عاشق تو هستم

مثل همه فانی ها که عاشق بودن تا زمان مرگ

هر لبخندی ؛ هر لرزشی حتا ؛ واژه ای برای توست

در خود نگاهش می دارم

همچون زمین که می گیرد هر آنچه فروافتد

 

مثل اسید روی فلزها

ذوب شد تمام هوش و حواسم

اما شکل عزیز و زیبای تو ماندگارِ در ذهنم

پرشد ازهستی تو لبریز ؛ هرآنچه هست

لرزان و پرشتاب لحظه ها گذشتند

اما تو نشسته ای خاموش و بی صدا درگوشم

ستاره ها برقی زدند و فرو شدند درانتهای تاریکی

اما توایستاده ای هنوز   میان چشمانم

مثل سکوت سنگینِ درون یک غار

طعم گس تو همچنان

دردهان من باقیست

و دست هایت دور لیوان آب

سوسوی رگ های ظریف روی انگشت های تو

همیشه و همیشه  از نو؛ اینجا دوباره می درخشد

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.