تو آزادی | آتیلا ژوزف

اثری از‫:‬

دیوانه شو؛ نترس؛ تو آزادی

چرا که دیوانه ها آزادند

و آرزوی آنها  مثل میمون سر کوبیدن

به دیواره ی قفس  تا میله ها بلرزند

دیوانه شو ؛ بی تعلق و رها؛  بی رنگ باش

حماقت پوشاندن این قلب پاک ولبریز است

ته رودخانه زیرلای و لجن مخفی شدن

دیوانه شو ؛ ازننگ و تهمت ها نترس

نه بازنده ای تو؛ نه برنده در کار است

بازی تمام می شود پس مانند مرگ ناشی باش

حرف های تو بویی از فریب نخواهد داد

آسوده خاطر؛ آزاده و دلیر خواهی شد

یک عالیمقام؛ میهمانی دور بساطِ میز

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.