آنچه روشن است | راینر مالکوفسکی

اثری از‫:‬ ,

با هر کلام
ورود به حقیقت را
دشوارتر می‌سازیم.

به همان‌گونه مؤکدتر
هر آنچه
حقیقی‌تر بنماید.

آنچه فهم شدنی است،
می‌تواند حقیقت نباشد.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.