نقب‌هایی به شعر و مرگ [۱] | ورنر لمبرسی

اثری از‫:‬

… شـعـر
رابطـه ناشـناختـه ای با حقـیقـت دارد
مرگ به همـچنـیـن

شـعـر، مـرگ نـیـست
اما از مرگ گذر میکند

مرگ
بسـان ِ شـعـر
شانه به شانه ی خطر
راه میسپرد

مرگ ، شاعرانه است
از آن رو که بازگشت ندارد

شعر، مرگ ِ مرگ است

شعر در معرض ِ خطر است
چرا که ناگهان پرده از هستی ِ خود بر میکشد
و پس از آن
هیچ باقی نمی ماند …

…مرگ ، یـک فاجـعه ی بی کم و کاست ِ ریاضـیست

بـا یک جـواب ِ حاصـل بـرای ادامـه ی معـادله
شـعـر فـقـدانـیسـت ضـروری ، در ایـجـاد تعادل

غیبت ِ زمان ، تنها وقـت ِ مـوجـود اسـت
یک آن
یک آن است به تمام
یک آن ، یگانه حقیقت مرگ است

حـقـیقت از خود هـیچ سـخن به مـیان نـمی آورد
ونه مرگ و نه شـعـر

مرگ ،نه شعری کامل است و نـه به تمامی خود
تنها شـعر ، تـمـام ِ خود اسـت …

کوتاه درباره شاعر:

ورنر لمبرسی Werner Lambersy فرزند مردی با گرایشات نازیسم و زنی یهودی بود.
در بلژیک و در Antwerpen در سال ۱۹۴۱ میلادی و در آشوب  اِشغال به دنیا آمد. در سن پانزده سالگی ، زادگاه و زبان مادری ِ هلندی خود را به خاطر عشقش به زبان فرانسوی رها کرد و به فرانسه مهاجرت کرد. در حال حاضر شهروند پاریس است و یکی از شاعران مطرح و مورد توجه فرانسوی زبان محسوب میشود. او یک شاعر پر کار است. تنها مجموعه کتابهای شعرش، تا سال ۱۹۹۹، به چهل کتاب میرسد. زبان شعری او ساده و روشن است و به راحتی با خواننده ارتباط برقرار میکند، اما این سادگی تنها ظاهری فریب دهنده دارد، از انجا که محتوای اشعار او، بطور پیوسته معانی تازه ای را به تصویر میکشند.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.