زمام | کریستینا لوگن

اثری از‫:‬

هر قدر درد آور باشد

هر قدر در جستجوی هوای بیشتری غرش کنی

بیشتر به پایین فرو برده میشوی

هر قدر خشن در برابر من به دفاع از خود برخیزی

بر من تف کنی، لگد بکوبی

هر قدر بخواهی مرا خرد کنی و خود را از من برهانی

بیشتر از پیش بخشی از تو خواهم شد

هر طور تلاش کنی که بگویی؛ تو آن انسانی که خود دریافته ای

من مهار چشمان تو را بدست می گیرم تا نگاه تو را واژگون کند

در عمق تو می نشینم و تو را از نفس خود انباشته می کنم

هر قدر دردآور باشد

ادعا میکنم که برای مصلحت توست که نظم تازه ای را در تو بنا گذاشته ام

و اینچنین

زمام اندیشه ات از آن من می شود

 این شعر انتخابیست از مجموعه ای به نام “برای همسرم اگر خواندن می دانست”

“Till min man om han kunde läsa”

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.