از کار افتادن ساعت‌ها | راینر مالکوفسکی

اثری از‫:‬ ,

در ساعات خوش
می‌توانم احساس کنم،
آنچه حقیقی است

ــ و دنبال دلیلی هم
نمی‌گردم.

درساعات خوش
می‌توانم دوست بدارم.

ــ بی آنکه رؤیا
اسباب تمسخرم شود.

در ساعات خوش
پرندگان حرف می‌زنند،
و ریشه‌های درخت پیر، آواز می‌خوانند.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.