آتش و خاکستر | فرانسیس پونژ

اثری از‫:‬ ,

آتش تند، خاکستر کند

آتش تمسخرکننده، خاکستر متین

آتش پیشوا، خاکستر گربه‌وار

آتش از شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر در جنبش، خاکستر قوز کرده در کپه‌ای خواب‌آلود

می‌روید آتش، می‌تکد خاکستر

درخشنده آتش، عبوس خاکستر

هروله‌کنان آتش، خاموش خاکستر

آتش داغ، سرد خاکستر

آتش سرایت‌کننده، خاکستر بازدارنده

آتش سرخ، خاکستر سربی

آتش یونانی،خاکستر رومی

آتش پیروز، خاکستر باخته

آتش بی‌پروا، هراسنده خاکستر

می‌سوزد آتش، پراکنده خاکستر

آتش وحشی، گوشه‌گیر خاکستر

آتش شادان، خاکستر پرملال

آتش حیوان، خاکستر معدنی

آتش برافروخته، خاکستر ناتوان

آتش ویرانگر، خاکستر سازنده

از هنجارهای دلخواه طبیعت، آتش سرخ و خاکستر سربی با هم‌اند.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.