در گذر از برّ و بحر | هانری میشو

اثری از‫:‬ ,

مؤثر همچون مقاربت با باکره‌ای جوان
مؤثر
همچون غیبت چاه در بیابان
مؤثر عملِ من است.
مؤثر
مؤثر همچون خائنی که در برابر مردانی که می‌خواهند او را بکشند با فاصله ایستاده است
مؤثر همچون شب برای به پرده‌بردنِ چیزها
مؤثر مانند بُز برای زاییدنِ بزغاله‌های کوچک
کوچک، کوچک، که پیش از به دنیا آمدن غمگین بودند.
مؤثر همچون افعی
مؤثر همچون چاقویی بلند و باریک برای زخم‌زدن
همچون زنگ و شاش برای نگه‌داشتن
همچون شوک‌ها، سقوط‌ها و تکان‌های بزرگ برای قد‌کشیدن.
مؤثر عملِ من است.
مؤثر همچون خنده‌ی تحقیرآمیز برای بالا رفتن از سینه‌ی او که تحقیر شده است
اقیانوسی از نفرت که هرگز خشک نخواهد شد.
مؤثر مانند صحرا برای گرفتن آبِ بدن و تقویت روح
مؤثر همچون فَکِ کفتارها برای جویدن لاشه‌ی بی‌جانِ اجسادی که مقاومت می‌کنند.
مؤثر
مؤثر عملِ من است.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.