اسراییل هوروویتس: تفنگ داران

اثری از‫:‬

 

Israel Horovits

 

در سراسر عمرت یک سر
تفنگ داران را می بینی
که آتش تفنگ ها را رو به آسمان می گشایند.
منتظربازگشتن چیزی به زمین هستی
اما هرگز چیزی به زمین نمی افتد.
از پدر و مادرت می پرسی
چرا تفنگ داران تفنگ در می کنند
می پرسی ” چی رو هدف گرفتن؟”
پدر و مادرت روی بر می گردانند.
پدرت از دنیا می رود
رنجور می شوی.
بار دیگر تفنگ داران را می بینی
و بار دیگر
از مادرت می پرسی ” چرا؟ “
و آن وقت مادرت مویه کنان
مردن آغاز می کند.
و آن هنگام که می میرد
کودکیت می میرد.
این بار، تو پی تفنگی و به دست می آوریش.
قطاری بلند از فشنگ به تن می کنی
و نوبت ت را انتظار می کشی.

نهم مارس ۲۰۱۳

01

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.