پابلو نرودا: چکامه یی برای صندلی

اثری از‫:‬ ,

برگردان این شعر پیش کشی است به برادرم مودب (میرعلایی)

به پاس محبت های همیشه گی اش

 

Man in Deck Chair, Peter Brannan

برایم صندلی یی بیاور
در میان
تند باد
صندلی یی برای من
و برای همه 
نه فقط
برای تسکین
و تن های خسته
که
برای هر قصد
و برای هر کس
برای توان به باد رفته
و لختی تامّل

 

 

یک صندلی تکی
نخستین نشان
از
آرامش
است.

(از دفتر چکامه برای چیزهای معمولی)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.