عشق مثل صبحانه می آید

اثری از‫:‬ ,

عشق مثل صبحانه می آید

 

او که در غار زندگی می کند

در حال  جویدن شست پا

من او را بهتر می شناسم .

آدم کوچولویی که در بیشه زندگی می کند

قوطی کوکاکولا را

می چلاند تا حد ممکن

شکمش باد کرده از گرسنگی

من او را بهتر می شناسم .

میمونی که برای تحقیق پزشکی

دست هایش را بریده اند

و پنجه هایش اشک می ریزد

من او را بهتر می شناسم .

می دانم همه ی مشکلات

برمی گردد به دست

عشق مثل صبحانه می آید

 

پیش از تعطیلی ابدی شهر

دست ها زیادی از خانه ها

بیرون می زنند

خط باریک مورچه ها

می زند بیرون از میخانه و مغازه ها

من این جا ترک شده بودم

زیر ستاره های خشک

بدون کفش و کمربند

به کمپانی «رسکو» زنگ زدم

-همان خط مسابقه ی از مد افتاده –

صدا نبود

مرا با لب هایم تنها گذاشتند

لمس شان کردم

مرا با سوراخ های بینی ام،

شانه ها،

سینه ها،

ناف،

شکم،

برجستگی ها وقوزک پایم

تنها گذاشتند

لمس شان کردم

موجب خنده ی من است

دیدن زنی در این شرایط

موجب می شود که بخندم

به آمریکا و نیویورک سیتی

وقتی بریده شده دست هایشان

و کسی گوشی را بر نمی دارد.

برگردان: طیبه شنیبه زاده

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.