هیِروگلیف

اثری از‫:‬

 

اتاقم سه پنجره دارد

عشق،‌ دریا و مرگ

خونِ زنده، سبزِ آرام و بنفش

آه ای زن ! ای گنجینه‌ی لطیف و متراکم

پنجره‌های سرد، بوی عنبر

دریا، مرگ، عشق

و هیچ چیز را حس نکردن،

جز آن ‌چه دوست می‌دارم

زن! ای روشن‌تر از روز

در این شبِ زرینِ سپتامبر

مرگ، عشق، دریا

غرق کن مرا در فراموشیِ مطلق

زن! آه زن! ای تابوتِ تن

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.